Zespół

Poznaj zespół akcji Lekcja na 12 gwiazdek!

EWA NOWAK-KOPROWICz

KOORDYNATORKA
EKSPERTKA

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej oraz Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie. Związana z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w zakresie zainteresowań zawodowych łączy współpracę z sieciami informacji europejskiej - obecnie działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska – z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.
W Europie lubię… to, że jest dobrym miejscem do życia. W moim przypadku zwłaszcza Rzeszów i Lizbona.

Natalia Białek

EKSPERTKA

Tytuł doktora ekonomii uzyskała broniąc pracę doktorską z tematyki funkcjonowania strefy euro - „Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem” na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Certyfikowany trener  biznesu oraz facylitator. Dydaktyk z zakresu: ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Rozwoju Personelu oraz Rzeszowskiej Akademii Inspiracji działających przy WSIiZ w Rzeszowie.
W Europie lubię… poznawać nowe osoby, a przy tym delektować się różnymi kuchniami, szczególnie włoską.

Monika Lewicka-Bułatek

EKSPERTKA

Absolwentka Ekonomii oraz Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie oraz Ośrodka Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie. Związana również z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. Edukatorka w obszarze integracji europejskiej. Zaangażowana w realizację m.in.: Rzeszowskiej Akademii Inspiracji oraz ogólnopolskiej akcji Papiery do kariery.
W Europie lubię… różnorodność kulinarną - możliwości jakie stwarza nam członkostwo w Unii Europejskiej (niezależnie od wieku).

 

Dominik Łazarz

EKSPERT

Ekonomista, ekspert ds. UE. Wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. Współpracuje z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. W latach 2013-2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ, wcześniej przez 7 lat – dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Autor i współautor kilkunastu publikacji związanych z integracją europejską i ekonomią.
W Europie lubię… pokój, tolerancję i różnorodność.

Sylwia K. Mazur

EKSPERTKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła także Akademię Młodych Dyplomatów, International Business and Trade Summer Law Programme oraz studia podyplomowe dotyczące „Mechanizmów zarządzania strefą Euro”.
Od 2013 r. związana z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.
W Europie lubię… poczucie jedności pomiędzy Europejczykami.

Karolina Palimąka

ANIMATORKA

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Związana z Instytutem Badań i Analiz Finansowych oraz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ. Naukowo zajmuje się tematyką postaw wobec przedsiębiorczości (zwłaszcza studenckiej) w wybranych krajach europejskich. Od początku studiów - niezmiennie - zaangażowana w projekty naukowe oraz edukacyjne.
W Europie lubię… to, że pod żadnym względem nie jest tu nudno (kultura, przyroda, polityka etc.), a także jej otwartość granic i związane z tym możliwości.

 

JoANNA SOWIŃSKA

ANIMATORKA

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalnością pracownik instytucji kultury. Odbywała staż w fundacji, której misją jest wspieranie dzieci chorych na padaczkę i ich rodzin. Od ponad roku związana ze Stowarzyszeniem Społeczno-Ekonomicznym ABSOLWENT, w którym pełni funkcję osoby do spraw kontaktu i obsługi Beneficjentów wsparcia oraz obsługi zajęć. Zakochana w polskim morzu, Gdańsku i Krakowie.
W Europie lubię… wspólną historię, wielokulturowość oraz szereg możliwości, które daje.

Mykola Voronin

ANIMATOR

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zastępca kierownika Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu ds. Ukrainy WSIiZ. Wolontariusz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalnej Akademii Inspiracji. Lider Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami przy WSIiZ. Interesuje się zagadnieniami wielokulturowości, marketingiem oraz naukami o zdrowiu.
W Europie lubię… wolność, wielokulturowość oraz strefę Schengen.

Adrian Sowiński

GRAFIK

Nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy. Koordynator ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna we WSIiZ w Rzeszowie. Autor m.in. Księgi Identyfikacji wizualnej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Twórca identyfikacji wizualnej marki Decoeco.eu i elementów wizerunkowych kampanii reklamowych.
W Europie lubię… poczucie wspólnoty przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności poszczególnych państw.

Adrian Sowiński

GRAFIK

Nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy. Koordynator ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna we WSIiZ w Rzeszowie. Autor m.in. Księgi Identyfikacji wizualnej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Twórca identyfikacji wizualnej marki Decoeco.eu i elementów wizerunkowych kampanii reklamowych.
W Europie lubię… poczucie wspólnoty przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności poszczególnych państw.