Zespół

Poznaj zespół akcji Lekcja na 12 gwiazdek!

EWA NOWAK-KOPROWICz

KOORDYNATORKA
EKSPERTKA

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej oraz Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie. Związana z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w zakresie zainteresowań zawodowych łączy współpracę z sieciami informacji europejskiej - obecnie działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska – z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.
W Europie lubię… to, że jest dobrym miejscem do życia. W moim przypadku zwłaszcza Rzeszów i Lizbona.

Natalia Białek

EKSPERTKA

Tytuł doktora ekonomii uzyskała broniąc pracę doktorską z tematyki funkcjonowania strefy euro - „Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem” na Uniwersytecie w Białymstoku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Certyfikowany trener  biznesu oraz facylitator. Dydaktyk z zakresu: ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Rozwoju Personelu oraz Rzeszowskiej Akademii Inspiracji działających przy WSIiZ w Rzeszowie.
W Europie lubię… poznawać nowe osoby, a przy tym delektować się różnymi kuchniami, szczególnie włoską.

Monika Lewicka-Bułatek

EKSPERTKA

Absolwentka Ekonomii oraz Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie oraz Ośrodka Enterprise Europe Network przy WSIiZ w Rzeszowie. Związana również z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. Edukatorka w obszarze integracji europejskiej. Zaangażowana w realizację m.in.: Rzeszowskiej Akademii Inspiracji oraz ogólnopolskiej akcji Papiery do kariery.
W Europie lubię… różnorodność kulinarną - możliwości jakie stwarza nam członkostwo w Unii Europejskiej (niezależnie od wieku).

 

Dominik Łazarz

EKSPERT

Ekonomista, ekspert ds. UE. Wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. Współpracuje z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. W latach 2013-2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ, wcześniej przez 7 lat – dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Autor i współautor kilkunastu publikacji związanych z integracją europejską i ekonomią.
W Europie lubię… pokój, tolerancję i różnorodność.

Sylwia K. Mazur

EKSPERTKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła także Akademię Młodych Dyplomatów, International Business and Trade Summer Law Programme oraz studia podyplomowe dotyczące „Mechanizmów zarządzania strefą Euro”.
Od 2013 r. związana z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.
W Europie lubię… poczucie jedności pomiędzy Europejczykami.

Karolina Palimąka

ANIMATORKA

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Związana z Instytutem Badań i Analiz Finansowych oraz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ. Naukowo zajmuje się tematyką postaw wobec przedsiębiorczości (zwłaszcza studenckiej) w wybranych krajach europejskich. Od początku studiów - niezmiennie - zaangażowana w projekty naukowe oraz edukacyjne.
W Europie lubię… to, że pod żadnym względem nie jest tu nudno (kultura, przyroda, polityka etc.), a także jej otwartość granic i związane z tym możliwości.

 

JoANNA SOWIŃSKA

ANIMATORKA

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalnością pracownik instytucji kultury. Odbywała staż w fundacji, której misją jest wspieranie dzieci chorych na padaczkę i ich rodzin. Od ponad roku związana ze Stowarzyszeniem Społeczno-Ekonomicznym ABSOLWENT, w którym pełni funkcję osoby do spraw kontaktu i obsługi Beneficjentów wsparcia oraz obsługi zajęć. Zakochana w polskim morzu, Gdańsku i Krakowie.
W Europie lubię… wspólną historię, wielokulturowość oraz szereg możliwości, które daje.

Mykola Voronin

ANIMATOR

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zastępca kierownika Działu Rekrutacji Studentów ze Wschodu ds. Ukrainy WSIiZ. Wolontariusz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalnej Akademii Inspiracji. Lider Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami przy WSIiZ. Interesuje się zagadnieniami wielokulturowości, marketingiem oraz naukami o zdrowiu.
W Europie lubię… wolność, wielokulturowość oraz strefę Schengen.

Adrian Sowiński

GRAFIK

Nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy. Sekretarz Zakładu Wzornictwa Przemysłowego oraz Koordynator ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna we WSIiZ w Rzeszowie. Autor m.in. Księgi Identyfikacji wizualnej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Twórca identyfikacji wizualnej marki Decoeco.eu i elementów wizerunkowych kampanii reklamowych.
W Europie lubię… poczucie wspólnoty przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności poszczególnych państw.