Kontakt

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pok. 249, II piętro

tel. 17 866 13 05