Edycja 2019/2020

13.01.2020 – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

UE stawia na klimat 
Monika Lewicka-Bułatek i Karolina Palimąka

- W naszej szkole "Lekcja na 12 gwiazdek" pojawia się już kolejny raz (trzeci). W sposób aktywny w oparciu o pracę w grupach uczniowie zdobywali wiedzę na temat UE (w pierwszej części) i tematyki dotyczącej zmian klimatycznych. Profesjonalne przygotowanie, świetne materiały i niezwykle ciekawa lekcja (jak każda, która odbyła się już w naszym Liceum).
- Ewa Knybel, nauczycielka LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

16.12.2019 – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE
Natalia Białek i Karolina Palimąka 

- Treści warsztatów są dostosowane do potrzeb uczniów. Zastosowanie różnorodnych metod warsztatów skłoniły uczniów do pracy. W czasie zajęć panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca otwartości uczniów i swobodnej wypowiedzi. Prowadzący profesjonalnie, merytorycznie przeprowadzili zajęcia.
- Monika Czech, nauczycielka I LO im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku

09.12.2019 – Zespół Szkół w Czudcu

UE stawia na klimat
Ewa Nowak-Koprowicz i Karolina Palimąka

- Spotkanie wyróżniało się aktywną formułą, w której każdy uczeń miał możliwość wypowiedzi. Sprawne prowadzenie zajęć o bardzo aktualnej tematyce "UE stawia na klimat", ciekawe metody edukacyjne, bogate materiały i wiarygodne źródła informacji z pewnością wzbogaciły wiedzę młodych ludzi.
- Małgorzata Piękoś, nauczycielka ZS w Czudcu

06.12.2019 – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach

UE stawia na klimat
Sylwia K. Mazur i Mykola Voronin

- Bardzo wartościowe zajęcia przygotowane i przeprowadzone w sposób interesujący dla uczniów. Młodzież ma możliwość poszerzenia świadomości z zakresu edukacji europejskiej oraz ukształtowanie umiejętności pracy w grupach, prezentacji itp.
- Alicja Honek, nauczycielka I LO im. M. Kromera w Gorlicach

18.11.2019 – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Przyszłość UE
Dominik Łazarz i Mykola Voronin

- Spotkanie bardzo ciekawe i interesujące. Zastosowane metody dydaktyczne były odpowiednie dla grupy młodzieży. 
-
Joanna Dymitrowska, dyrektorka szkoły ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

02.12.2019 – Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE
Ewa Nowak-Koprowicz i Joanna Sowińska

- Panie w dynamiczny sposób zainicjowały zajęcia interpretując hasło UE: "Jedność w różnorodności" poprzez aktywny udział uczniów. Prowadzące reagowały na każde pytanie, omawiając je wnikliwie. Zajęcia odbywały się w zespołach zadaniowych, pod czujnym okiem Pani Ewy i Pani Joanny. Zajęcia są formą interdyscyplinarną. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w ich przebiegu. Pracując w zespołach odpowiadali za przygotowanie krótkich form wypowiedzi z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. To bardzo dobry sposób na pozyskiwanie wiedzy. Uczniowie prezentowali wyniki swoich działań na forum rozwijając przy tym kompetencje kluczowe. 
- Paulina Mielnik, nauczycielka LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

25.11.2019 – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

UE stawia na klimat
Ewa Nowak-Koprowicz i Karolina Palimąka

- Warsztaty przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, olbrzymia wiedza i zaangażowanie Państwa prowadzących. Bardzo ciekawa forma zajęć, wymagająca zaangażowania wszystkich uczestników. Fantastyczne pomoce i upominki dla uczestników.
- Elżbieta Łanbucka, nauczyciel I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu

22.11.2019 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój

UE stawia na klimat
Sylwia K. Mazur i Mykola Voronin

- Bardzo cenna i ciekawa inicjatywa, mocno angażująca młodzież i poszerzająca horyzonty myślowe. W imieniu swoim i uczniów uprzejmie dziękuję za organizację warsztatów w naszej szkole. 
- mgr Maria Aleksandr-Pisz, dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju

18.11.2019 – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

Prawa podstawowe obywateli UE
Monika Lewicka-Bułatek i Karolina Palimąka

- Zajęcia interesujące, prowadzone metodami aktywnymi przez profesjonalnie przygotowane do zajęć panie ekspertki. Dziękujemy i zapraszamy ponownie do Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.
- Edward Stelmach, nauczyciel ZS nr 2 w Nowej Dębie