Edycja 2018/2019

01.07.2019 - Podsumowanie EDYCJI 2018/2019

Lekcja na 12 gwiazdek – podsumowanie edycji 2018/2019

Blisko 5000 przejechanych kilometrów, 25 warsztatów dla ponad 650 uczniów ze szkół średnich z Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego i odpowiedź ze strony uczestników – takie lekcje są potrzebne, abyśmy mogli poznawać korzyści z przynależności do Unii i mieć własne zdanie – tak kończy się edycja 2018/2019 kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”, która ma pokazać młodym Polakom, że mogą wpływać na decyzje podejmowane przez unijne instytucje.

Jasło, Nowa Dęba, Dębica, Sandomierz, Bochnia, Strzyżów, Krasnystaw, Łańcut, Ropczyce, Dąbrowa Tarnowska, Kraśnik, Biecz, Tarnobrzeg, Nowy Wiśnicz, Boguchwała, Radomyśl Wielki, Kolbuszowa, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Zagnańsk, Odonów, Tomaszów Lubelski, Gorlice, Janów Lubelski, Opole Lubelskie to miejscowości, w których – w roku szkolnym 2018/2019 - eksperci Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomicznego ABSOLWENT przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie spotkali się uczniami i uczennicami szkół średnich by w ramach warsztatów akcji edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek” rozmawiać o UE.

Inicjatorem i współtwórcą przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie wiedzy młodych Polaków o UE - ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność młodych Polaków jak i ich bliskich - jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a partnerami: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK Polska w Rzeszowie.

W ramach trzeciej edycji kampanii w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 25 warsztatów dla 653 uczniów i uczennic pochodzących z miejscowości do 50 tys. mieszkańców z następujących szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle;
- Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie;
- II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy;
- Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu;
- II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni;
- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie;
- II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie;
- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej;
- Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku;
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu;
- Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu;
- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale;
- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim;
- Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej;
- Liceum Ogólnokształcące w Staszowie;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku;
- Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie;
- Zespół Szkół nr 3 im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim;
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach;
- Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim;
- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Uczestnicy warsztatów w sposób szczególny docenili sposób prowadzenia spotkań tj. możliwość dyskusji, pracy w grupach i prezentacji swoich opracowań, a także dobór tematyki oraz nowe pozyskane informacje. W rezultacie 65% badanych uczniów i uczennic podkreśliło, że jest bardzo zadowolonych z lekcji, a 31% było zadowolonych z udziału w warsztatach.

Jak podsumowała pani Małgorzata Krzyżak, nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni po warsztatach dot. Wartości UE - Spotkanie przygotowane bardzo profesjonalnie, prowadzący mocno merytorycznie przygotowani. Zbudowano przyjazną atmosferę, uczniowie byli wyjątkowo zainteresowani i aktywni. Mnóstwo dodatkowych materiałów dla uczestników - co powoduje, że atrakcyjność spotkania była na najwyższym poziomie.

A pani Anna Kowalik, nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie po warsztatach dot. Wspólnego Rynku, czyli edukacji i pracy w UE, dodaje - Ciepło i serdeczność animatorek spotkania sprawiają, że w trakcie zajęć nietrudno o otwartość i chęć współpracy młodych ludzi. Wspólnie spędzony czas był szansą na uświadomienie sobie jak wiele różnorodnych korzyści wynika z przynależności do Unii.

Warto podkreślić rolę szkół, a zwłaszcza nauczycieli biorących udział w kampanii, którzy w atmosferze otwartości stworzyli warunki do merytorycznych dyskusji. Stąd szczególne podziękowania kierowane są do: Grzegorza Adamczyka, Mariusza Batyry, Diany Chełpy, Iwony Dobosz, Michała Figury, Dariusza Fusa, Moniki Garbackiej, Zbigniewa Głowackiego, Barbary Golemo, Alicji Honek, Anny Karasińskiej, Anny Kaźmierak, Ewy Knybel, Anny Kowalik, Anny Kowalskiej, Małgorzaty Krzyżak, Małgorzaty Łukasz, Grażyny Maj, Izabeli Makuch, Pauliny Mielnik, Jolanty Mizio, Ireneusza Romaszko, Iwony Stasiowskiej, Edwarda Stelmacha, Małgorzaty Stelmach, Moniki Szocik, Barbary Szota-Rekieć, Artura Wiktora, Haliny Wojtyczki, Teresy Zasadni.

Nauczycielom też dedykowana jest publikacja zawierająca scenariusze zajęć realizowanych w ramach warsztatów w edycji 2018/2019. POBIERZ

Od września br. rozpocznie się kolejna edycja kampanii Lekcja na 12 gwiazdek i potrwa do końca roku szkolnego 2019/2020. Analogicznie jak w ostatnich miesiącach warsztaty realizowane będą obok Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego również na Lubelszczyźnie. Zainteresowani udziałem (zarówno nauczyciele jak i uczniowie) proszeni są o kontakt z koordynatorką Ewą Nowak-Koprowicz, e-mail: enowak@wsiz.rzeszow.pl, tel. 17 866 13 05, a także za pośrednictwem portalu: http://lekcjana12gwiazdek.eu/.

10.06.2019 – Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim

Przyszłość UE
Sylwia K. Mazur i Karolina Palimąka

- Atutem zajęć jest ich atrakcyjna forma, dzięki której nabywają wiedzę na temat UE. Forma prowadzenia zajęć wymaga również ze strony uczniów, wykazania się pewnymi umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi. Ciekawe doświadczenie dla młodych ludzi, których wiedza na temat Europy jest na ogół powierzchowna.
- Mariusz Batyra, nauczyciel LO w Opolu Lubelskim

05.06.2019 – Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Dominik Łazarz i Mikołaj Voronin

03.06.2019 – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach

Unia i świat
Sylwia K. Mazur i Karolina Palimąka

- Zajęcia przeprowadzone w formie warsztatowej angażują wszystkich uczniów, kształtują umiejętność pracy zespołowej, aktywizują i w bardzo ciekawy sposób poszerzają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Bardzo wartościowe i interesujące zajęcia dla młodzieży.
- Alicja Honek, nauczycielka I LO w Gorlicach

31.05.2019 – Zespół Szkół nr 3 im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Dominik Łazarz i Mikołaj Voronin

29.05.2019 – Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Dominik Łazarz i Mikołaj Voronin

- Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem uczniów, pozwoliło na uzupełnienie wiedzy na temat edukacji i pracy w Unii Europejskiej.

27.05.2019 – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Dominik Łazarz i Mikołaj Voronin

27.05.2019 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Natalia Białek i Joanna Sowińska

- Zajęcia warsztatowe przygotowane w bardzo profesjonalny sposób, angażujące młodzież do działania. Informacje zdobyte w trakcie spotkania z całą pewnością mogą być wykorzystane w życiu. 
- Monika Garbacka, nauczycielka ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim

23.05.2019 – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Monika Lewicka-Bułatek i Joanna Sowińska

- Niezwykle dynamiczne zajęcia. Podobała nam się metodologia pracy, metody i formy pracy. Interesujące zagadnienia. Młodzież utrwaliła wiedzę poprzez inspirujące zadania, konkursy, quizy. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza lekcja będzie asumptem do kolejnych inicjatyw i zajęć. Prowadzące w sposób profesjonalny, z dużą otwartością, angażowaniem przeprowadziły: „Lekcję na 12 gwiazdek.” Dziękujemy za wspaniałe materiały, scenariusze zajęć, inspirujące spotkanie.
- Paulina Mielnik, Izabela Makuch, nauczycielki LO w Staszowie

21.05.2019 – Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Monika Lewicka-Bułatek i Karolina Palimąka

- Zajęcia przeprowadzone w serdecznej atmosferze. prowadzące wyzwoliły w uczniach zaangażowanie i motywację do kreatywnej realizacji powierzonych zadań.
- Halina Wojtyczka, nauczycielka LO w Kolbuszowej

13.05.2019 – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Sylwia K. Mazur i Karolina Palimąka

- Lekcja została przeprowadzona w bardzo ciekawy sposób, atrakcyjny dla młodzieży. Wykorzystano różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia zajęć. Dużym plusem był konkurs z nagrodami, który jeszcze bardziej zaktywizował młodzież do uczestnictwa w zajęciach. Panie prowadzące w rzetelny i komunikatywny sposób przekazały informacje, które zwiększa świadomość i wiedzę młodzieży na temat Unii Europejskiej.
- Monika Szocik, nauczyciel ZS w Radomyślu Wielkim

30.04.2019 – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Natalia Białek i Karolina Palimąka

Spotkanie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie i kompetentnie. Tematyka spotkania była podstawą do ożywionej dyskusji i wymiany różnego typu spostrzeżeń. Wartością był fakt aktualności spotkania w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prowadzące łatwo nawiązały kontakt z uczniami co pozwoliło na szczere i osobiste wypowiedzi.
- dr Artur Wiktor, nauczyciel LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

10.04.2019 – Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Monika Lewicka-Bułatek i Joanna Sowińska

- Atrakcyjna forma prowadzenia aktywizująca uczniów. Daje szerokie spektrum informacji. Duże umiejętności prowadzących skutkują sprawczą organizację i przyjemną atmosferę. Dodatkowo bogata baza materiałów ułatwia i uatrakcyjnia warsztaty.
- Barbara Szota-Rekieć, wicedyrektor ds. art. Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

01.04.2019 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Dominik Łazarz i Mikołaj Voronin

- Spotkanie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i ciekawy dla uczennic i uczniów. Podczas lekcji wykorzystano kilka metod dydaktycznych, co pozytywnie wpłynęło na zainteresowania słuchaczy.
- Małgorzata Stelmach, nauczycielka ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

19.12.2018 – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

Unia i świat
Sylwia K. Mazur i Mikołaj Voronin

- Lekcja na temat kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej została przeprowadzona w sposób niezwykle ciekawy i nowatorski. Uczniowie, którzy pracowali w grupach, mogli zapoznać się z tematyką, której brakuje lub występuje w znikomym stopniu podczas zwykłych lekcji szkolnych. Uczniowie mogli swobodnie wypowiadać się na forum klasy korzystając z otrzymanego bogatego materiału źródłowego. Tematyka zajęć wpisuje się w prowadzony przez szkołę program Erasmus+, którego głównym założeniem jest próba poznania i zrozumienia problemu uchodźców i migracji. Jesteśmy zachwycenie sposobem przeprowadzenia zajęć i poziomem zaangażowania uczniów. Życzylibyśmy sobie więcej podobnych zajęć w przyszłości.                   
- Ewa Knybel, nauczycielka LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

12.12.2018 – Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE
Natalia Białek i Joanna Sowińska

- Spotkanie bardzo interesujące dla młodzieży. Forma spotkania zachęciła młodzież do aktywnego udziału. Prowadzące spotkanie łatwo nawiązały kontakt z uczniami. Warsztaty prowadzone były innowacyjnym sposobem i w przyjaznej atmosferze stwarzały warunki do merytorycznej dyskusji.
- Anna Kaźmierak, nauczyciel ZS nr 3 w Kraśniku 

11.12.2018 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Unia i świat
Sylwia K. Mazur i Karolina Palimąka

05.12.2018 – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE
Natalia Białek i Joanna Sowińska

- Angażująca formuła zajęć przeprowadzonych przez eksperta, który zapewnił wiedzę merytoryczną oraz animatora, który uatrakcyjnił zajęcia.
- Diana Chełpa, nauczyciel LO w Ropczycach

03.12.2018 – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE
Ewa Nowak-Koprowicz i Joanna Sowińska

- Ciepło i serdeczność animatorek spotkania sprawiają, że w trakcie zajęć nietrudno o otwartość i chęć współpracy młodych ludzi. Wspólnie spędzony czas był szansą na uświadomienie sobie jak wiele różnorodnych korzyści wynika z przynależności do Unii.
- Anna Kowalik, nauczyciel II LO w ZS nr 1 w Łańcucie

30.11.2018 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie

Przyszłość Unii Europejskiej
Monika Lewicka-Bułatek i Mikołaj Voronin

- Przeprowadzona lekcja na 12 gwiazdek przebiegła w miłej atmosferze. Prowadzący współpracowali ze sobą i z młodzieżą. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach, konkursach, ciekawe atrakcyjne nagrody dodatkowo zmotywowały uczniów do szybkiej pracy. 
- Elżbieta Zadrąg, dyrektor ZSP nr 2 w Krasnymstawie

26.11.2018 – Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Monika Lewicka-Bułatek, Karolina Palimąka

- Bardzo ciekawe przedstawienie tematyki, dużo pomocy naukowych, zadowolenie młodzieży i duża wiedza na przyszłość. Dziękuję!
- Grzegorz Adamczyk, nauczyciel LO w Strzyżowie

23.11.2018 – II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

Wartości UE: Praworządność
Ewa Nowak-Koprowicz, Joanna Sowińska

- Spotkanie przygotowane bardzo profesjonalnie, prowadzący mocno merytorycznie przygotowani. Zbudowano przyjazną atmosferę, uczniowie byli wyjątkowo zainteresowani i aktywni. Mnóstwo dodatkowych materiałów dla uczestników - co powoduje, że atrakcyjność spotkania była na najwyższym poziomie. Pani Ewa - wyjątkowo sympatyczna, otwarta, inspirująca osoba.
- Małgorzata Krzyżak, nauczycielka II LO w Bochni

21.11.2018 – Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu

Przyszłość Unii Europejskiej
Natalia Białek, Joanna Sowińska

- Zajęcia zostały przeprowadzone profesjonalnie, prowadzące bardzo ciekawie omówiły wybrane przez uczniów tematy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu.
- Teresa Zasadni, nauczycielka ZSE w Sandomierzu

19.11.2018 – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy

Prawa podstawowe obywateli Unii
Ewa Nowak-Koprowicz, Mikołaj Voronin

- Warsztaty przeprowadzone bardzo profesjonalnie, interesujące, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w tym, także technologii multimedialnej. Treści i metody prowadzenia zajęć dostosowane do poziomu i oczekiwań uczniów.
- Iwona Stasiowska, nauczycielka II LO w Dębicy

16.11.2018 – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Ewa Nowak-Koprowicz, Joanna Sowińska

- Spotkanie znakomicie przygotowane pod każdym względem. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół zajęć. Zapewnili bogate materiały dydaktyczne, foldery, prezentacje, filmy, ciekawe nagrody. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów zachęcały młodzież do aktywności autentycznie spontanicznej, a nie wymuszonej. Panie prowadzące zajęcia imponowały uczniom pogodą ducha, uśmiechem, wiedzą i profesjonalizmem. Mamy nadzieję na ponowne spotkanie. Zapraszamy do ZS2 w Nowej Dębie.
- Edward Stelmach, nauczyciel ZS nr 2 w Nowej Dębie

08.11.2018 – I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w Unii Europejskiej
Ewa Nowak-Koprowicz, Karolina Palimąka, obserwator Joanna Sowińska

- Atrakcyjna forma sięgania do źródeł wiedzy, która może owocować podejmowaniem właściwych, życiowych wyborów przez uczniów. Spotkanie stało się cennym wzbogaceniem oferty dydaktycznej dla uczniów. Na wyróżnienie  zasługuje interaktywna formuła prowadzenia zajęć. Spotkanie oceniane bardzo dobrze przez uczniów, na co duży wpływ miały kompetencje prowadzących. 
- Zbigniew Głowacki, nauczyciel I LO w Jaśle